Paprastas dabartinis laikas naudojamas, kai kažkas vyksta vieną kartą, niekada ar kelis kartus. Jis taip pat naudojamas veiksmams, kurie vyksta vienas po kito ir veiksmus, kokie numatyti tvarkaraštį arba darbo grafike. Taip pat išreiškia faktus dabartyje.

Formos

Be – būti

Naudojama:

· am with the personal pronoun II

· is with the personal pronouns he, she or it (or with the singular form of nouns)

· are with the personal pronouns we, you or they (or with the plural form of nouns)

Pvz.  I am hungry.

teigimas

neigimas

klausimas

I

I am.

I am not.

Am I?

he/she/it

He is.

He is not.

Is he?

you/we/they

You are.

You are not.

Are you?

Have - turėti

Naudojama:

· have with the personal pronouns I, you, we und they (or with the plural form of nouns)

· has with the personal pronouns he, she, it (or with the singular form of nouns)

Pvz: I have a dog. / I have got a dog.

‘have got’ is mainly used in British English. You can also use ‘have’ on its own (especially in American English). In this case, however, you must form negative sentences and questions with the auxiliary verb ‘do’ (see ‘All other verbs’).

‘have got’ daugiausia naudojama Britų anglų kalba. Taip pat galite naudoti ‘have’ savo (ypač Amerikos anglų). Tačiau šiuo atveju, jūs turite sudaryti neigiamus sakinius ir klausimus pagalbinis veiksmažodis ‘do’ (žr. “Visos kitos kalbos veiksmažodžiai).

teigiama

neigiama

klausimas

I/you/we/they

I have got. / I have.

I have not got. / I do not have.

Have I got? / Do I have?

he/she/it

He has got. / He has.

He has not got. / He does not have.

Has he got? / Does he have?

Visi kiti veiksmažodžiai:

Naudojama:

· the infinite verb (play) with the personal pronouns I, you, we and they (or with the plural form of nouns)

· the verb + s (plays) with the personal pronouns he, she, it (or with the singular form of nouns)

affirmative

negative

question

I/you/we/they

I play.

I do not play.

Do I play?

he/she/it

He plays.

He does not play.

Does he play?

Patarimai, kaip formuoti neigiamus sakinius ir klausimus

Neigiami sakiniai ir klausimai sudaroma su pagalbiniu veiksmažodžiu ‘do’.

Trečias amsuo  vienaskaitoje iš ‘do’ daromas ‘does’.

Trečias asmuo vienaskaitoje dažniausiai sudaromas pridedant - s.

Tačiau yra kelios išimtys:

!!!Veiksmažodžiams can, may, might, must išlieka nepakitę. Nepridedame - s.

Pvz.: he can, she may, it must

Veiksmažodžiai besibaigiantys  o ar šnypščiantis (ch, sh, s, x) pridedama es vietoj s.

Pvz.: do - he does, wash - she washes

A final y after a consonant becomes ie before s.

Pvz.: worry - he worries

But: A final y after a vowel (a, e, i, o, u) is not modified.

Pvz.: play - he plays

Patiko (3)

Rodyk draugams